Расписан Јавни позив за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама за суфинансирање мера популационе политике за 2020. годину
30. јануар 2020.
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула
30. јануар 2020.