Poziv PKS kompanijama da se uključe u dualno obrazovanje