Fotodokumentovana izložba „Mostovi umesto zidova“ u Likovnoj galeriji KC Kula