Завршна тестирања на постројењу за прераду отпадних вода у Врбасу