Завршна тестирања на постројењу за прераду отпадних вода у Врбасу

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула
6. јануар 2020.
Расписан конкурс за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (кW) који је произведен у Србији
6. јануар 2020.