Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

0

Предмет отуђења – Породична стамбена зграда у Крушчићу, ул.7 јула бр.4, број зграде 1, површине 110м2,   која је изграђена на катастарској парцели број 208  к.о. Крушчић, земљиште под зградом-објектом површине 1ар 10м2, земљиште уз зграду-објекат 5ари 00м2 и њива 1 класе површине 2ара 05м2, укупне површине 8ари 15м2,  уписана у лист непокретности број 139 к.о. Крушчић.

Пријаве за учешће на јавном надметању,  са потребним доказима назначеним у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу:  Општинска управа Кула, Лењинова 11,  са назнаком: “Комисији за спровођење поступка јавног надметања за отуђење непокретности из јавне својине” поштом или непосредно у Услужном центру општине Кула сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова.

Рок за подношење пријаве са документацијом  07.02.2020. године (ПЕТАК)   до 12,00 часова.

Комплетан текст огласа погледајте ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.