Одржан састанак представника организација које се баве радом инвалидних лица
31. децембар 2019.
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула
6. јануар 2020.