Održan sastanak predstavnika organizacija koje se bave radom invalidnih lica