Поднете кандидатуре за нови сазив Савета МЗ Крушчић
28. децембар 2019.
Локални парламент донео Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину
30. децембар 2019.