Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула
25. децембар 2019.
Skupstina opstina Kula
Заказана седница Скупштине општине Кула
25. децембар 2019.