У СТШ „Михајло Пупин“ у Кули реализован пројекат „Здравствена секција“