Јавни конкурс за попуњавање положаја – постављење начелника Општинске управе Кула на период од 5 година