Најављене активности усмерене ка већој безбедности у школама