У току подела огревног дрвета за социјално угрожене породице