ЕПС Дистрибуција објавила распоред искључења за Црвенку и Кулу