Расписан Оглас за јавну лицитацију за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Кула