Oglas za Javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštine Kula