Оглас за Јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Кула