22. новембра истиче рок спортским организацијама за подношење предлога Годишњег програма за 2020. годину