Saopštenje za javnost i poziv za podnošenje predloga Godišnjeg programa organizacijama u oblasti sporta za 2020. godinu