Обављени бесплатни превентивни прегледи у циљу јачања превенције болести