Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула
25. октобар 2019.
Одржана Ликовна колонија у Црвенки
28. октобар 2019.