Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Кула

0

Текст Јавног позива – преузмите ОВДЕ

Образац 1 изјава – преузмите ОВДЕ

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Начелника општинске управе Кула.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Поделите

Коментари су затворени.