„Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“