Спортисти инвалиди из кулске општине настављају са успесима