„Развој прекограничних синергија кроз омладинску сарадњу и гастро-традицију“