Konkurs za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva