Јавни позиви за решавање стамбеног питања повратника по основу споразума о реадмисији

Јавни позив за доделу помоћи у виду грађевинског материјала
9. септембар 2019.
Електронски Централни регистар становништва од септембра 2020. године
10. септембар 2019.