Заједничко деловање – већа шанса за привлачење средстава