Липар обележава славу „Велика Госпојина“

Објављен списак документације потребне за исплату боловања преко 30 дана на терет РФЗО
21. август 2019.
Миљанић разговарао са представницима Националног савета Мађара
22. август 2019.