Објављен списак документације потребне за исплату боловања преко 30 дана на терет РФЗО

0

Републички фонд за здравствено осигурање је на свом сајту објавио списак потребне документације за остваривање права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад преко 30 дана, која се исплаћује на терет РФЗО пре и после 11. априла 2019. године, пише на сајту Информативно пословног центра.

Наиме, чланом 266. Закона о здравственом осигурању (“Сл. гласник РС” број 25/19), који је ступио на снагу 11.04.2019. године, прописано је да осигурана лица која на дан ступања на снагу Закона користе права из обавезног здравственог осигурања, настављају да користе та права по одредбама закона који је важио до дана ступања на снагу овог закона.

Из наведеног разлога, осигураници остварују право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад у зависности од тога да ли су започели са остваривањем тог права пре или после 11.04.2019. године.

Списак потребне документације за остваривање права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад преко 30 дана можете погледати ОВДЕ.

Извор: еКапија

Поделите

Коментари су затворени.