Објављен списак документације потребне за исплату боловања преко 30 дана на терет РФЗО

Гаранцијски фонд АП Војводине расписао конкурс за куповину објеката
21. августа 2019.
Липар обележава славу „Велика Госпојина“
22. августа 2019.