Објављен списак документације потребне за исплату боловања преко 30 дана на терет РФЗО

Гаранцијски фонд АП Војводине расписао конкурс за куповину објеката
21. август 2019.
Липар обележава славу „Велика Госпојина“
22. август 2019.