Гаранцијски фонд АП Војводине расписао конкурс за куповину објеката