Održana humanitarna akcija besplatne analize glukoze i lipidnog statusa u krvi u Liparu