Нова медицинска опрема за кориснике Дома за старе и пензионере у Кули