Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. години
8. јул 2019.
Михаил Дудаш и Thomas Van der Plaetsen у посети АК „Русин“
9. јул 2019.