Смотра неакадемских ликовних стваралаца општине Кула

Михаил Дудаш и Thomas Van der Plaetsen у посети АК „Русин“
9. јула 2019.
Три филмске пројекције у Културном центру Кула
10. јула 2019.