Михаил Дудаш и Thomas Van der Plaetsen у посети АК „Русин“