Građani u procesu odlučivanja kako će se trošiti novac od poreza na imovinu