Предлог листе корисника за доделу помоћи за избегла лица