Учитељица Маријана Коларић, добитник угледног признања „Најбољи наставник бивше Југославије“