„Завичајна кућа“ и конкурс за промоцију културе Подунавских Шваба

Донети правилници о школском календару за школску 2019/2020. годину
5. јун 2019.
Од 14. јуна осмодневни Републички фестивал аматерских позоришта Србије
6. јун 2019.