ДВД Руски Крстур добио средства за набавку ватрогасног возила