Субвенције за подизање вишегодишњих засада воћа, винове лозе и хмеља Министарства пољопривреде

0

Захтев се подноси од 01. маја до 31. августа текуће календарске године, а за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године до 30. септембра текуће календарске године

Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:

1. подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном;
2. припрему земљишта за подизање производних засада.

Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада, a најмања површинa сваког производног засада треба да износи:

1. 0,1 хa – за сваку врсту јагодастих воћака, винове лозе и хмеља, а за шумску јагоду 0,05 хa;
2. 0,3 хa – за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих врста воћака.

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 15.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја за подизање производних засада, у зависности од врсте подстицаја, јесу:

1. за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља – 10.000.000 динара
2. за набавку наслона, односно коља – 3.300.000 динара
3. за припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу (у даљем тексту: припрема
земљишта), односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровнице са
постављеним садницама боровница у саксијама/врећама, као и супстрата за класичне засаде
боровница на банковима – 1.500.000 динара
4. за хемијску анализу земљишта, односно испитивање механичког састава земљишта – 200.000 динара.

Документацију можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.