Објављен Јавни позив за остваривање права на подстицаје за набавку нових машина и опреме у биљној производњи

Обележена сеоска слава у Сивцу
23. мај 2019.
Одржани бесплатни превентивни прегледи у Кули
26. мај 2019.