Војвођанским општинама 17,7 милиона за унапређење локалног и регионалног развоја