Успешан састанак са директором Дома здравља

Успех ђака ШОМО Кула у Параћину
8. мај 2019.
Обележен Дан победе у Кули
9. мај 2019.