Излетиште “Планинарски” спремно за Првомајски уранак