Излетиште „Планинарски“ спремно за Првомајски уранак