Obaveštenje o hemijskom tretmanu suzbijanja krpelja