Утврђен текст Декларације о заштити животне средине
11. април 2019.
Обука „Ангажовање сезонских радника у пољопривреди“
12. април 2019.