Утврђен текст Декларације о заштити животне средине