Утврђен текст Декларације о заштити животне средине

IN MEMORIAM – Михајло Варга
11. априла 2019.
Значајна улагања за уређење каналске мреже и уклањање дивље депоније
12. априла 2019.