Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Kula organizacijama i udruženjima građana za relizaciju projekata u cilju turističke promocije opštine Kula u 2019. godini